نایلون های گلخانه ای

توضیحات پروژه

نایلون های گلخانه ای

فیلم های پوشش گلخانه ای از نوع پلی اتیلن سبک و حاوی افزودنی های مختلف در گلخانه های زینتی به کار میرود. میتوان برحسب نیاز مشتریان افزودنی هایی را جهت تنظیم دما (IR)، اشعه ماوراء بنفش(UV)، ضد شبنم (FOG)و... فیلم های تولیدی اضافه نمود.

افزودنی UV(استحکام و دوام فیلم):

افزودنی ضد اشعه ماوراءبنفش(UV) نایلون مخصوص گلخانه را از اشعه خورشید محافظت کرده و طول عمر روکش را زیادتر می کند و زمان بیشتری میتوان از آن استفاده نمود. فواید آن برای کشاورزی گیاه را از اشعه هایی که به گیاه ضرر می زند محافظت کرده و کیفیت محصول را بالا می برد. میزان این افزودنی با منطقه مورد نیاز از درصد متناسب (UV) استفاده میگردد.

افزودنی (IR):

اشعه خورشید در طول روز دمای هوا داخل گلخانه را بالا می برد. در طول شب گلخانه این گرما را از دست می دهد. فیلم های حرارتی خاص با استفاده از افزودنی(IR) قادر به جذب اشعه مادون قرمز است و از دست رفتن گرما در طول شب را کاهش می دهد. افزودنی(IR) باعث انعکاس اشعه مادون قرمز می شود و این عمل باعث تفاوت دما در حدود 4 درجه گرمتر نسبت به پوشش های فاقد این افزودنی می گردد. مواد (IR) با بخش نور خورشید در مواقعی که نور خورشید شدید می باشد از ضرر رساندن به محصولات جلوگیری می نماید و محصولات به موقع و با هم رشد نمایند. این فیلم را به نام پوشش های حرارتی نیز می شناسند.

افزودنی ضد مه(Anti fog)

قطرات آبی که در اثر فتوسنتز گیاهان در سطح داخلی فیلم های گلخانه ای بر روی فیلم ها شکل می گیرد، دارای چندین اثر منفی میباشد. باعث کاهش 30% دریافت نور توسط گیاهان می گردد که موجب کاهش محصولات می شود. چکیدن قطرات شبنم بر روی گیاه باعث افزایش احتمال بیماری های مختلف می شود. همچنین قطرات آب شبیه به ذره بین عمل کرده و باعث صدمه زدن به گیاه می گردد.نایلون های آنتی فوگ درصد این خطرات را به حداقل ممکن می رساند و مزایای زیادی به دنبال دارد.