نایلون یو وی دار(UV)

توضیحات پروژه

نایلون یو وی دار(UV)

افزودنی ضد اشعه ماورای بنفش(UV) نایلون را از اشعه خورشید حفظ کرده و طول عمر نایلون را زیاد تر می کند و زمان بیشتری می توان از آن استفاده نمود.

فواید آن برای کشاورزی گیاه را از اشعه های که به گیاه ضرر می زند محافظت کرده و کیفیت محصول را بالا می برد.

میزان این افزودنی با منطقه مورد نیاز از درصد متناسب UV استفاده می گردد.

3% و 5% درصد یو وی بنابه درخواست مشتری قابل تغییر می باشد.